TOTAL FLUID MANAGEMENT

Spoločnosť FAREN Slovakia, s.r.o. je jednou z najvýznamneších spoločností pôsobiacich v oblasti filtrácií a recyklácií priemyselných olejov. Od svojho založenia v roku 2008 sa stala najväčšou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti TOTAL FLUID MANAGEMENT-u.

TFM je komplexný, dynamický systém starostlivosti o prevádzkové mazivá, založený na aktívnej spolupráci s klientom, pričom celá zodpovednosť za bezproblémové a hlavne ekonomické prevádzkovanie mazív spočíva na dodávateľovi. Rozsah služieb prispôsobujeme konkrétnym požiadavkam zákazníka.

TFM pozostáva z nasledovných činností:

Ak máte záujem o naše služby, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára.
Ďakujeme.