FAREN Slovakia, s.r.o.

FAREN Slovakia, s.r.o. zastupuje na Slovensku viacerých svetových výrobcov priemyselných produktov, primárne pre oblasť strojárenského priemyslu. Sídlo našej spoločnosti a skladové priestory sa nachádzajú vo Vrútkach. Naše produkty ponúkame najmä formou priameho predaja koncovému zákazníkovi.

Spoločnosť Faren Slovakia vznikla v roku 2008 a jej zakladatelia sa svojimi ambíciami a nápadmi chceli odlišovať od nespočetného množstva predajcov olejov, mazív a chémie, čo sa úspešne podarilo a dnes je spoločnosť Faren Slovakia najväčším poskytovateľom služby TotalFluidManagemetu na Slovensku.

Vďaka udržiavaniu dobrých vzťahov so zákazníkom dnes zabezpečujeme dodávky produktov viac než 300 firmám a spoločnostiam.

Naše niekoľkoročné skúsenosti odovzdávame zákazníkom pridanou hodnotou, čo nás zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu služieb a posilneniu pozície na trhu.

V súčasnosti pracujeme na nových projektoch v oblasti recyklácie kvapalín, na čo je v dnešnej dobe kladený obrovský dôraz a takýmto spôsobom znovu ponúkame ďalšie riešenia našim zákazníkom.

Strategickí obchodní partneri

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG - bola založená v roku 1866. Je to stredne veľká, globálne pôsobiaca spoločnosť so 16 dcérskymi spoločnosťami na celom svete. Ponúka vysoko kvalitné výrobky z divízie mazív a priemyselnej chémie.

MetPro Group – výrobca VCI obalových materiálov a konzervačných prostriedkov. Ponúkame ochranu proti korózii, prachu alebo nárazu pomocou veľmi kvalitných a dostupných materiálov.

FAREN chemical industries SpA - spoločnosť bola založená v r. 1969, v súčasnosti je jedným z hlavných výrobcov na európskom trhu s chemickými produktmi, najmä na ekologickej báze.

Z bohatého sortimentu Vám ponúkame vysoko klalitné produkty pokrývajúce potreby čistenia, dezinfekcie, hygieny, odmasťovania, konzervovania a mnoho ďalších potrieb pre:

  • PRIEMYSEL
  • DOMÁCNOSŤ
  • WELLNESS
  • ATĎ.