Certifikáty

English Slovensky

Systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 / EN ISO 14001:2015
v odbore
Predaj, logistika a servis (Total Fluid Management) chémie, olejov, mazív, obrábacích kvapalín a filtračnej techniky.

English Slovensky

Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015
v odbore
Predaj, logistika a servis (Total Fluid Management) chémie, olejov, mazív, obrábacích kvapalín a filtračnej techniky.

English Slovensky

Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 45001:2018
v odbore
Predaj, logistika a servis (Total Fluid Management) chémie, olejov, mazív, obrábacích kvapalín a filtračnej techniky.